Bộ xứ lý hình ảnh Kystar LS6


LS6

Bộ xứ lý hình ảnh Kystar LS6

 • Hỗ trợ cửa sổ đôi, có thể tạo PIP hoặc POP
 • Hỗ trợ DVI-Loop kết nối nhiều máy cho độ phân giải cao
 • Hỗ trợ chức năng đọc lại dữ liệu , người dùng có thể nhanh chóng nhận được các thông số cấu hình chính xác từ card nhận khi thay thế bộ điều khiển
 • Người dùng có thể hoàn thành mapping cabin của màn hình LED theo hướng dẫn thông qua menu điều hướng mà không cần máy tính
 • Hỗ trợ chuyển đổi liền mạch với hiệu ứng Fade-in & Fade-out (mờ dần)

Còn hàng

Bộ xứ lý hình ảnh Kystar LS6

 • Hỗ trợ cửa sổ đôi, có thể tạo PIP hoặc POP
 • Hỗ trợ DVI-Loop kết nối nhiều máy cho độ phân giải cao
 • Hỗ trợ chức năng đọc lại dữ liệu , người dùng có thể nhanh chóng nhận được các thông số cấu hình chính xác từ card nhận khi thay thế bộ điều khiển
 • Hỗ trợ chức năng khôi phục dễ dàng, khi người dùng thay đổi card nhận, LS6 có thể gửi lại cấu hình được lưu trong thiết bị, để hoàn tất  khôi phục hệ thống mà  không cần cấu hình lại các thông số
 • Người dùng có thể hoàn thành mapping cabin của màn hình LED theo hướng dẫn thông qua menu điều hướng mà không cần máy tính
 • Hỗ trợ chuyển đổi liền mạch với hiệu ứng Fade-in & Fade-out (mờ dần)
 • Inputs; DVI*1, HDMI*1, CVBS*2, VGA*2, Audio*4
 • Outouts: Cổng mạng Gagabit*6, Audio*1, DVI-Loop*1
 • Cổng điều khiển: USB-CFG*1, COM*1
 • ĐPG tối đa: 3.9 triệu pixels
 • Ngang tối đa: 3840
 • Cao tối đa: 1536
 •  

Sản phẩm liên quan