Module LED P8 ngoài trời 128 x 256 mm bóng Kinglight

195.000đ

Module LED P8 ngoài trời 128 x 256 mm

IC điều khiển: ICN2038S

Kích thước: 128 x 256 mm

Loại: Ngoài trời

Bóng LED: Kinglight


Còn hàng
1

Module LED P8 ngoài trời 128 x 256 mm

IC điều khiển: ICN2038S

Kích thước: 128 x 256 mm

Loại: Ngoài trời

Bóng LED: Kinglight

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: 0902777005